Serî Lê Bide

Ji Bo Serlêdanê Forma Li Jêr Dagirin

Peyama we hate wergirtin. Dê di demeke kurt de di gel we têkilî bê danîn.