top of page

Serî Lê Bide

Ji Bo Serlêdanê Forma Li Jêr Dagirin

Peyama we hate wergirtin. Dê di demeke kurt de di gel we têkilî bê danîn.

bottom of page