top of page

ETKİNLİKLER

İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISI

Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçendirme 2019-2021 Hibe Programı tarafından hibelenen; Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı-Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından  birlikte yürütülen Ayrımcılığın Önlenmesinde Başvuru Mekanizmalarının Kullanılmasının Desteklenmesi Projesinin  ilk toplantısı  olan İhtiyaç AnaliziToplantısı 29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşti.

 

Toplantıya, coğrafi alan çeşitliliği ve faaliyet alanı gözetilerek, dezavantajlı gruplarla ayrımcılık konusunda çalışan hak temelli;

-Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği,

-İnsan Hakları Gündemi Derneği ,

-Pembe Hayat, LGBTT Dayanışma Derneği ,

-Hatay Barosu,

-Fethiye Kadın Dayanışma Derneği,

-Hatay İHD,

-İstanbul İHD,

-Urfa Barosu,

-Mersin Lgbt 7 Renk Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği,

-Sosyal Hizmet Rehabilatasyon ve Adaptasyon Merkezi Derneği,

-Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği ,

-Süryani Kültür Dayanışma Derneği,

-Kadın Dayanışma Vakfı,

-Bir Kadın Bir Hayat Derneği,

-Rosa Kadın Derneği,

-Mardin Barosu,

-Özgürlük için Hukukçular Derneği,

-Eksi 25 Derneği,

-Agos Gazetesi,

-Kurtuluş Kiliseleri Derneği temsilcileri ve hukukçular katılmıştır.

Hukukçu ve STÖ'lerin ayrımcılığa ilişkin başvuru mekanizmaları konusunda kapasitelerinin artırılması ve kullanımının teşvik edilmesi, ihtiyaçların neler olduğu üzerinde tartışma ve değerlendirilmeler yapıldı.

İhtiyaç Analizi Toplantısına katılan Stö temsilcileri ve hukukçularda; böyle toplantının yapılması ve bir ağın kurulmasının ayrımcılıkla mücadelede, savunuculuk ve izleme faaliyetlerinin daha etkili kullanılmasında, veri tabanı oluşturulmasında, kurumlarca yapılan raporlamanın etkili sonuçlar yaratması açısından önemli olduğu kanaati oluşmuştur. Bir çok kurum temsilcisinde ayrımcılık türleri, karşılaşılan ayrımcılık olayları, ayrımcılık karşısında hak arama mekanizması ve başvuru süreçlerine etki eden sebepler hakkında farkındalık oluşmuştur. Sivil toplum örgütleri arasında ve sivil toplum örgütleri ile barolar-hukukçular arasında iş birliğinin yapılmasının ayrımcılıkla mücadele karşısında en önemli faktörlerden biri olduğu açığa çıkmıştır.

İHTİYAÇ ANALİZİ TOPLANTISI
bottom of page